1 Sunny Boney M
2 Still I'm Sad Boney M
3 Rivers of Babylon Boney M
4 Rasputin Boney M
5 Painter Man Boney M
6 No Woman, No Cry Boney M
7 Night flight to venus Boney M
8 My Friend Jack Boney M
9 Mary's Boy Child Boney M
10 Ma Baker Boney M
11 I'm Born Again Boney M
12 Hooray! Hooray! It's A Holi-Holiday Boney M
13 Gotta Go Home Boney M
14 El Lute Boney M
15 Daddy Cool Boney M
16 Brown Girl In The Ring Boney M
17 Bony M - Sunny Boney M
18 Belfast Boney M

Boney M – The Greatest Hits The Greatest Hits

Boney M

30 Nov 2000