Elio e le Storie Tese Eat The Phikis Eat The Phikis

Elio e le Storie Tese

30 Nov 1995

Albums

Elio e le Storie Tese – L'Album Biango L'Album Biango

Elio e le Storie Tese

7 May 2013

Elio e le Storie Tese – Studentessi Studentessi

Elio e le Storie Tese

19 Feb 2008

Elio e le Storie Tese – Baffo Natale Compilation Baffo Natale Compilation

Elio e le Storie Tese

30 Nov 2004

Elio e le Storie Tese – Cicciput Cicciput

Elio e le Storie Tese

30 Nov 2002

Elio e le Storie Tese – Peerla Peerla

Elio e le Storie Tese

31 May 2000

Elio e le Storie Tese – Craccracriccrecr Craccracriccrecr

Elio e le Storie Tese

30 Nov 1998

All Ringtones by Albums