Albums

Hirokazu 'Hip' Tanaka – Metroid (NES) Metroid (NES)

Hirokazu 'Hip' Tanaka

Hirokazu 'Hip' Tanaka – Metroid (NES) Metroid (NES)

Hirokazu 'Hip' Tanaka

Hirokazu 'Hip' Tanaka – Super Mario Land Super Mario Land

Hirokazu 'Hip' Tanaka

Hirokazu 'Hip' Tanaka – Metroid (Metroid Zero Mission) Metroid (Metroid Zero Mission)

Hirokazu 'Hip' Tanaka

Hirokazu 'Hip' Tanaka – Metroid (Metroid Zero Mission) Metroid (Metroid Zero Mission)

Hirokazu 'Hip' Tanaka

All Ringtones by Albums