1 What Yo Name Iz Kirko Bangz
2 Trippin On Her Kirko Bangz
3 So Playa Kirko Bangz
4 My Life Kirko Bangz
5 Million Dollar Dreams Kirko Bangz
6 Kirko Bangz-So Playa Kirko Bangz
7 Hold Up Kirko Bangz

Kirko Bangz – Procrastination Kills 3 Procrastination Kills 3

Kirko Bangz

30 Nov 2010