1 The Jet Baby Masaya Matsuura
2 Smooth Life Of Mine Masaya Matsuura
3 Sign Of Happiness Masaya Matsuura
4 Prince Fleaswallow's RAP Masaya Matsuura
5 Parappa's Greeting Masaya Matsuura
6 On Fire Masaya Matsuura
7 Instructor Mooselini's RAP Masaya Matsuura
8 Chop Chop Master Onion's RAP Masaya Matsuura

Masaya Matsuura – Parappa The Rapper Parappa The Rapper

Masaya Matsuura

12 Dec 1996