DJ Yonce Club Opera presents, 27 fevralya friday "I vas vilechat", mi Ringtone